பெளத்த மகா சங்கம்

Sri Lanka

இரண்டு பெளத்த பல்கலைக்கழகங்களை கல்வி அமைச்சின்கீழ் கொண்டுவர ஜனாதிபதி ராஜபக்ச உத்தரவு

மானியம் கொடுக்கும்படி கட்டளையிடுகிறார் பெளத்த மகாசங்கங்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுகிறார் அரசாங்கத்தின் கொள்கைவகுப்பு விவகாரங்களில் மகாசங்கத்தின் ஆலோசனையை எதிர்பார்க்கிறார் பெளத்த மகா சங்கங்களின் கோரிக்கைப்படி சிறீலங்கா பெளத்த மற்றும்

Read More