பெருமாள் முருகன்

Books

2023 சர்வதேச புக்கர் பரிசு நீள்-பட்டியலில் இடம்பெறுகிறது பெருமாள் முருகனின் ‘Pyre’

2013 இல் தமிழில் பூக்குழி என்ற பெயரில் பெருமாள் முருகனால் எழுதப்பட்டு காலச்சுவடு பதிப்பகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட நாவலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பான Pyre என்னும் நாவல் 2023 ம்

Read More