இலங்கையில் விரைவில் சீனாவின் இராணுவத் தளம்? – எச்சரிக்கிறது பென்டகன்

அமெரிக்க காங்கிரஸின் பணிப்பின்படி அமெரிக்க பாதுகாப்புத் திணைகளமான பெண்டகன் தனது வருடாந்த அறிக்கையை நவம்பர் 3 இல் வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்தத் தடவை அவ்வறிக்கை பெரும்பாலும் சீனாவை மையமாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சீனாவின் ‘மக்கள் விடுதலை

Read more