பூஞ்சணம்

Science & Technology

எறும்பின் மனதைக் கட்டுப்படுத்தி இனத்தைப் பெருக்கும் பூஞ்சணம்

விஞ்ஞானம் அகத்தியன் கோவிட் பெருந்தொற்று வந்ததிலிருந்து உலகில் இந்த நுண்ணுயிர்களின் சாகசங்கள் பற்றிப் பாமரரும் அறியுமளவுக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்தவண்ணமிருக்கின்றன. “நுண்ணுயிர்களின் உலகத்தில் தான் நாம் வாழ்கிறோமே

Read More