புலிகள்

உப கதைகள்

EPRLF உறுப்பினர் மீதான புலிகளின் தாக்குதல் (1990)

இக்குறிப்பு ராகவன் கணேசுவால் எழுதப்பட்டு பாரிஸ் சுகானால் முகநூலில் பதியப்பட்டது. 1990களின் ஆரம்பத்தில் இந்தியப்படை யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வெளியேறிய போது மயிலிட்டியில் இருந்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட EPRLF

Read More