புத்த கோவில்

Sri Lanka

முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையில் ஆதிசிவன் ஆலயம் இடித்தழிக்கப்பட்டு புத்த கோவில் நிர்மாணம்

முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையில் அமைந்திருந்த தொன்மையான ஆதிசிவன் கோவிலை இடித்தழித்துவிட்டு அவ்விடத்தில் புத்த கோவில் ஒன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான திருச்சின்னங்களை நிறுவும் பூஜைகள் ஜூன் 12

Read More