புத்தாண்டு 2023

தலையங்கம் இன்னுமொரு ஆண்டு தன் கடமையை முடித்துக்கொண்டு ஓய்வு பெறுகிறது. கோவிட் பெருந்தொற்றின் மூன்று வருட அட்டூழியத்தின் தடயங்கள் இன்னும் சோகக் குரல்களாக இருக்கையில் 2023 கடமையை ஏற்கிறது. பெருந்தொற்றின் அதிர்வலைகள் ஓய்வதற்கு முன்பதாகவே

Read more