புஜித் ஜயசுந்தர

Sri Lanka

இலங்கை காவற்துறை அதிபர் புஜித் ஜயசுந்தர கைது!

அக்டோபர் 1, 2019 2017 இல் காவற்துறையின் தலைமை அலுவலகத்தில் ‘லிப்ட்’ இயக்கும் ஒருவரை மிரட்டினார் என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக இலங்கையின் காவற்துறை மாஅதிபர் புஜித் ஜயசுந்தர

Read More