புகைதல்

Health

ஒவ்வொரு சிகரெட்டுகளிலும் எச்சரிக்கை பதியப்படவேண்டும் – கனடிய அமைச்சர் நடவடிக்கை

‘புகைத்தல் நலத்துக்குக் கேடு விளைவிக்கும்’ என்னும் எச்சரிக்கை தற்போது பல நாடுகளிலும் பல வழிகளிலும் பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. சில நாடுகளில் சிகரெட் பெட்டிகளில் வெளியே குரூரமான படங்களைப்

Read More