பி.பி.சி.

World

இந்திய பூர்வீகத்தைக் கொண்ட டாக்டர் சாமிர் ஷா பி.பி.சி. தலைவராக நியமனமாகிறார்

ஒளரங்கபாத். இந்தியாவில் பிறந்து 1960 ஆம் ஆண்டி இங்கிலாந்து சென்ற டாக்டர் சாமிர் ஷா பிரித்தானியாவின் பிரபல ஒலி, ஒளி ஊடகமான பி.பி.சி. நிறுவனத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Read More