பெருமைக்குரிய தமிழர்கள் | வலைப்பந்தாட்ட வீராங்கனை தர்ஜினி சிவலிங்கம்

பி.எச்.அப்துல் ஹமீத் வடக்கின், புன்னாலைக்கட்டுவனைச் சேர்ந்த வலைப்பந்தாட்ட வீராங்கனையான தர்ஜினி சிவலிங்கம் பற்றி இலங்கை வானொலி புகழ் அறிவிப்பாளர் பி.எச். அப்துல் ஹமீத் அவர்கள் தனது முகநூலில் பகிர்ந்த கருத்தொந்றை இங்கு பதிவிடுவதன் மூலம்

Read more