பிளிங்கன்

NewsSri Lanka

நாட்டில் அராஜகம் தலைதூக்குகிறது – ஜனாதிபதியை விமர்சிக்கும் ஆளும் கட்சி பா.உ.

சிங்கப்பூரில் ஜனாதிபதி அமெரிக்க ராஜாங்கச் செயலாளரைச் சந்திக்கவுள்ளாரா? ஜனாதிபதி கோதாபயவின் திடீர் பாராளுமன்ற ஒத்திவைப்பும் அதைத் தொடர்ந்த சிங்கப்பூர் பயணமும் சில ஆளும் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடையே

Read More