பிரியாணியில் கலக்கப்படும் நறுமணப் பொருட்கள் ‘ஆண்மையைப்’ பாதிக்கிறதாம்

வங்காளத்தில் இரண்டு உணவகங்கள் மூடப்பட்டன பிரியாணியில் கலக்கப்படும் நறுமணப் பொருட்கள் (spices) ஆண்மைத் தன்மையைக் குறைப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டி மேற்கு வங்காளத்தில் இரண்டு உணவகங்கள் பலாத்காரமாக மூடப்பட்டுள்ளன. தினமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் ரபீந்திர நாத் கோஷினது

Read more