பிரிகேடியர் சுவர்ண பொதொட

Sri Lanka

பிரித்தானியாவிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு இணைப்பதிகாரியைக் கைது செய்க – தமிழ் அமைப்புகள்

போர்க்குற்றங்கள் காரணமாக, பிரித்தானியாவிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகத்தில் பாதுகாப்பு இணைப்பதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரிகேடியர் சுவர்ண பொதொடவினது ராஜதந்திர விசாவை மீளப்பெறும்படி வெளிநாடு மற்றும் பொதுநலவாய ராஜாங்கச் செயலாளர் கெளரவ

Read More