பிரக்ஞானந்தா

Sports

உலக சதுரங்கப் போட்டி இறுதிச் சுற்றுக்கு பிரக்ஞானந்தா

உலகின் 2ம், 3ம் நிலைச் சாதனையாளர்களைத் தோற்கடித்தார்! சதுரங்க விளையாட்டின் வரலாற்றிலேயே 10 வயதில் அதி வயது குறைந்த ‘இன்டர்நாஷனல் மாஸ்டர்’ என்ற பட்டத்தைப் பெற்ற சென்னையைச்

Read More