ராஜபக்ச இரகசியங்களை அம்பலப்படுத்தும் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் உறுப்பினர்

உயிர்த்த ஞாயிறு, ஜோசப் பரராஜசிங்கம், ரவிராஜ், எக்னலிகொட கொலைகள் பற்றிய இரகசியங்களை ஐ.நா. உடபட பல வெளிநாட்டு அமைப்புகளிடம் பகிர்ந்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய உறுப்பினர் ஒருவர்

Read more