பிரகாஸ் ஞானப்பிரகாசம்

NewsSri Lanka

தடுப்பூசி மறுக்கப்பட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் கோவிட் தொற்றினால் மரணம்!

யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த இளம், தமிழ் ஊடகவியலாளர் பிரகாஸ் ஞானப்பிரகாசம் கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாகி மரணமானார். பல தமிழ் ஊடகங்களுக்கு செய்திகளை வழங்கும் அவர் தனக்கு தடுப்பூசியை வழங்க சுகாதார

Read More