ரெனிஸ் | பியான்கா அண்ட்றீஸ்கு செரீனா வில்லியம்ஸ் ஐத் தோற்கடித்தார்

கனடா, மிசிசாகாவில் பிறந்த 19 வயதுடைய பியான்கா அண்ட்றீஸ்கு அமெரிக்க பிரபல ரெனிஸ் ஆட்ட வீராங்கனை செரீனா வில்லியம்ஸை 6-3, 7-5 என்ற ரீதியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு செட்களில் தோற்கடித்து யூ.எஸ். ஓப்பிண் ரெனிஸ்

Read more