பாலஸ்தீனியர்

NewsWorld

இஸ்ரேல் போர் விமானங்கள் காசா மீது தாக்குதல்

ஆகஸ்ட் 26, 2019: காசாவிலிருந்து இஸ்ரேலை நோக்கி பலஸ்தீனியர்களால் நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாக இஸ்ரேலிய விமானங்கள் காசாவிலுள்ள ஹமாஸ் அமைப்பின் அலுவலகங்கள் மீது இன்று தாக்குதல்களை

Read More