பாரிஸ்

Uncategorized

பாரிஸில் பயங்கரவாதம் | தெருவில் ஆசிரியரின் தலையைத் துண்டித்த கொலையாளி

முஹம்மது நபியை அவமதித்தார் எனக் குற்றச்சாட்டு பாரிஸ் நஹரின் வடமேற்குப் பகுதியிலுள்ள கொன்ஃப்ப்ளான் செயிண்ட்-ஒனொறீன் என்னுமிடத்தில் தெருவில் வைத்து இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி எனக் கருதப்படும் ஒருவர் ஆசிரியர்

Read More