அயோத்தி இந்துக்களுக்குரியது | உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

தீர்ப்பைக் கொண்டாடும் இந்துக்கள் படம்: டானிஷ் சித்திக் / ராய்ட்டர்ஸ் அயோத்தியிலுள்ள பிரச்சினைக்குரிய பாபர் மசூதியிருக்கும் நிலம் இந்துக்களுக்குரியது என ஐந்து நீதிபதிகளைக் கொண்ட…

Continue Reading அயோத்தி இந்துக்களுக்குரியது | உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

இந்தியா | அயோத்தியா தீர்ப்புக்கு முன் நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்துகிறது

  • Post published:November 7, 2019
  • Post category:INDIA

நவம்பர் 7, 2019 பல தசாப்தங்களாக இழுபட்டுக்கொண்டு வரும் அயோத்தியிலிருக்கும் பாபர் மசூதி - ராமர் பிறந்த பூமி நில உரிமை சம்பந்தப்பட்ட உச்ச…

Continue Reading இந்தியா | அயோத்தியா தீர்ப்புக்கு முன் நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்துகிறது