பாபர் மசூதி Archives -

அயோத்தி இந்துக்களுக்குரியது | உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

அயோத்தியிலுள்ள பிரச்சினைக்குரிய பாபர் மசூதியிருக்கும் நிலம் இந்துக்களுக்குரியது என ஐந்து நீதிபதிகளைக் கொண்ட இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு மனதாகச், சற்று முன்பு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. முஸ்லிம்களுக்கு,

Read more

இந்தியா | அயோத்தியா தீர்ப்புக்கு முன் நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்துகிறது

நவம்பர் 7, 2019 பல தசாப்தங்களாக இழுபட்டுக்கொண்டு வரும் அயோத்தியிலிருக்கும் பாபர் மசூதி – ராமர் பிறந்த பூமி நில உரிமை சம்பந்தப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற வழக்கின்

Read more