பாதுகாப்பு காமரா

Science & Technology

பாதுகாப்பு காமராக் கண்களில் அகப்படாமல் தப்பும் காந்தர்வ வித்தை – சீன மாணவர்கள் கண்டுபிடிப்பு!

‘செயற்கை விவேகத்’ தொழில்நுட்பத்தை உபயோகித்து மனிதர்களின் நடமாட்டங்களை அவதானிக்கும் பாதுகாப்பு கமராக்களின் ‘கண்களில் மண்ணைத்தூவும்’ முயற்சியில் வெற்றிகண்டிருக்கிறார்கள் சில சீன மாணவர்கள். ‘இன்விஸ்டிஃபென்ஸ்’ (InvisDefense) என்ற பெயரில்

Read More