பஹாமாஸ்

US & Canada

பஹாமாஸ் | திருமணத்திற்கு மறுநாள் சுறா தாக்கியதில் மணப்பெண் மரணம்!

பஹாமா நாட்டில் தனது திருமண நிகழ்வை முடித்துக்கொண்டு மறுநாள் கடலில் உல்லாசப் படகோட்டிக்கொண்டிருக்கும்போது சுறா தாக்கியதில் அமெரிக்காவின் பொஸ்டன், மசச்சூசெட்ஸைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவர் மரணமாகியுள்ளார். அவரோடு படகில்

Read More