பவளப் பாறை

IndiaNews & AnalysisSri Lanka

வாகனங்களைக் கடலில் அமிழ்த்துவதற்கு தமிழ்நாடு மீனவர்கள் எதிர்ப்பு

பவளப் பறை உருவாக்கத்திற்கென இலங்கை அரசினால் கடலில் அமிழ்த்தப்படும் பாவனையிலில்லாத வாகனங்களால் தமது தொழில் பாதிக்கப்படுமெனக் கூறி, தமிழ்நாடு மீனவர்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றனர். கடல் வாழ்

Read More
EnvironmentNews & AnalysisSri Lanka

காங்கேசன்துறைக் கடலில் செயற்கை ‘பவளப் பாறை’ உருவாக்கம் – பாவனைக்குதவாத பஸ் வண்டிகள் கடலில் இறக்கப்படுகிறது

அருகிவரும் சிறு கடலுயிரினங்களை மீளவும் பெருக்குவதற்காக வட கடலில் ‘செயற்கை பவளப் பாறைகளை’ (coral reef) உருவாக்கும் திட்டம் காங்கேசந்துறை துறைமுகத்துக்கு அண்மையான கடற் பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

Read More