தமிழரை அவமானப்படுத்திய யாழ். விமானநிலையத் திறப்பு விழா

  • Post Category:SRILANKA

இக் கட்டுரை Colombo Telegraph பத்திரிகைக்காக பேராசிரியர் றட்னஜீவன் ஹூல் அவர்களால் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டது. முடிந்தவரை கருத்துப்…

Continue Reading தமிழரை அவமானப்படுத்திய யாழ். விமானநிலையத் திறப்பு விழா

யாழ்ப்பாண சர்வதேச விமான நிலையம் இன்று திறப்பு

  • Post Category:SRILANKA

October 17, 2019 நாட்டின் மூன்றாவது சர்வதேச விமான நிலையமாகத் தரமுயர்த்தப்பட்ட பலாலி விமான நிலையம், 'யாழ்ப்பாணம்…

Continue Reading யாழ்ப்பாண சர்வதேச விமான நிலையம் இன்று திறப்பு