பரி பொலிஸ்

US & Canada

சிவப்பு விளக்கில் ‘ஸ்கேட் போர்ட்’ டில் குறுக்கே போனதற்கான பரிசு – பரி (Barrie) பொலிசாரின் மிருகத்தனமான தாக்குதல்!

ஒன்ராறியோ மாகாணத்தின் வடக்கேயுள்ள புறநகரான பரி (Barrie) யில் இளைஞர் ஒருவர் தனது ‘ஸ்கேட் போர்ட்டில்’ சிவப்பு போக்குவரத்து சமிக்ஞை விளக்கு எரியும்போது பாதையைக் கடந்ததால் அவர்

Read More