பராக் அகர்வால்

NewsWorld

ருவிட்டர் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிர்வாகியாக (CEO) பராக் அகர்வால் தெரிவு

வெள்ளையர்களிடமிருந்து எதிர்ப்பும் வலுக்கிறது ருவிட்டர் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிர்வாகி ஜாக் டோர்சியின் பதவி விலகலைத் தொடர்ந்து அப்பதவி இந்திய அமெரிக்கரான பராக் அகர்வாலுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகின் முன்னணி

Read More