ருவிட்டர் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிர்வாகியாக (CEO) பராக் அகர்வால் தெரிவு

வெள்ளையர்களிடமிருந்து எதிர்ப்பும் வலுக்கிறது ருவிட்டர் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிர்வாகி ஜாக் டோர்சியின் பதவி விலகலைத் தொடர்ந்து அப்பதவி இந்திய அமெரிக்கரான பராக் அகர்வாலுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பலவற்றை நிர்வகிக்கும் இந்திய

Read more