பயங்கரவாதம்

Uncategorized

லண்டன் பிரிட்ஜ் தாக்குதலை நடத்திய உஸ்மான் கான் பயங்கரவாதத்திற்காகச் சிறை சென்றவர்

நவமபர் 29, 2019 வெள்ளியன்று மத்திய லண்டனிலுள்ள லண்டன் பிரிட்ஜ் என்னுமிடத்தில் நடைபெற்ற கத்திக் குத்துச் சம்பவத்துடன் தொடர்புடையவர் 28 வயதுடைய உஸ்மான் கான் என அடையாளம்

Read More