லண்டன் பிரிட்ஜ் தாக்குதலை நடத்திய உஸ்மான் கான் பயங்கரவாதத்திற்காகச் சிறை சென்றவர்

  • Post Category:Europe

நவமபர் 29, 2019 வெள்ளியன்று மத்திய லண்டனிலுள்ள லண்டன் பிரிட்ஜ் என்னுமிடத்தில் நடைபெற்ற கத்திக் குத்துச் சம்பவத்துடன்…

Continue Reading லண்டன் பிரிட்ஜ் தாக்குதலை நடத்திய உஸ்மான் கான் பயங்கரவாதத்திற்காகச் சிறை சென்றவர்