பயங்கரவாதத்துக்கெதிரான சட்டம்

Sri Lanka

இலங்கை: பயங்கரவாதத்திற்கெதிரான சட்ட நகல் பற்றி ஐ.நா. மனித உரிமைகள் அலுவலகம் கரிசனை

தற்போது இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் பரிசீலனையில் இருக்கும் திருத்தப்பட்ட பயங்கரவாதத்துக்கெதிரான சட்டம் பற்றி ஐ.நா. மனித உரிமைகள் சபை அலுவலகம் தனது கடுமையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துள்ளது. மிகவும் பாரதூரமான

Read More