எண்ணைப் பனை (Oil Palm) செய்ய இலங்கையில் தடை

நவம்பர் 29, 2019 எண்ணைப் பனை விவசாயத்தை இலங்கையில் அனுமதிப்பதில்லை எனப் புதிய அமைச்சரவை அறிவித்திருக்கிறது. எண்ணைப் பனை (oil palm) வளர்ப்பதால் அது நில நீரை உறிஞ்சி நிலத்தை வரட்சியாக்குகிறதெனவும் அது சூழலுக்குப்

Read more