பனை எண்ணை

EnvironmentSri Lanka

எண்ணைப் பனை (Oil Palm) செய்ய இலங்கையில் தடை

நவம்பர் 29, 2019 எண்ணைப் பனை விவசாயத்தை இலங்கையில் அனுமதிப்பதில்லை எனப் புதிய அமைச்சரவை அறிவித்திருக்கிறது. எண்ணைப் பனை (oil palm) வளர்ப்பதால் அது நில நீரை

Read More