பனிக்கட்டி முட்டைகள்

Environment

பின்லாந்தில் கரையொதுங்கிய அதிசய ‘பனிக்கட்டி முட்டைகள்’

காலநிலையின் பணிப்பிற்கிணங்க அலைகளால் செதுக்கப்பட்ட இந்த அற்புத பொருட்களை இயற்கை காட்சிக்கு வைத்திருக்கிறதா? புதினம் தான். பின்லாந்தின் கடற்கரையொன்றில் ஆமை முட்டைகளைப் போலத் தோற்றமளிக்கும் அதிசயமான ‘பனிக்கட்டி

Read More