முஸ்லிம் சமஸ்கிருதப் பேராசிரியர் நியமனத்திற்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு!

பனாரஸ் இந்து பல்கலைக் கழகத்தின் சமஸ்கிருத பீடத்திற்கு சமஸ்கிருதத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற முஸ்லிம் ஒருவர் உதவிப் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்துச் சில பீட மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து அப் பேராசிரியர் (ஃபைறோஸ்

Read more