பந்துல ஜயசேகரா

Sri Lanka

கனடாவுக்கான முன்னாள் இலங்கை இணைத்தூதுவர் பந்துல ஜயசேகரா காலமானார்

இலங்கையின் முன்னாள் இணைத்தூதுவர் பந்துல ஜயசேகரா மரணம் ஊடகவியலாளரும், கனடாவிற்கான இலங்கையின் முந்நாள் இணைத்தூதுதுவருமான பந்துல ஜயசேகரா காலமானார். சில காலமாக இரத்தப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படிருந்த அவர்

Read More