பந்துல குணவர்த்தன

Sri Lanka

பெரும்பான்மை மக்களின் விருப்பத்திற்கேற்பவே தேசியக் கொள்கைகள் வகுக்கப்படும் – பந்துல குணவர்த்தன

6.9 மில்லியன் வாக்காளரின் விருப்பத்திற்கிணங்கவே, எதிர்வரும் சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கீதத்தைச் சிங்கள மொழியில் மட்டும் பாடுவதற்கு அரசாங்கத்தால் முடிவெடுக்கப்பட்டது என அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் பந்துல குணவர்த்தன

Read More