பண்டோரா பேப்பர்ஸ்

News

‘பண்டோரா பேப்பர்கள்’ – உலகை அதிர்த்துவரும் ‘பணக்காரரின் புதையல்கள்’

இலங்கையின் ராஜபக்ச குடும்பமும் மாட்டியது உலகின் பணக்காரார்களும், அரசியல்வாதிகளும், விளையாட்டு வீரர்களும், திருடர்களும் தமது பணத்தைப் பதுக்கிவைத்திருக்கும் இடங்கள், நாடுகள் பற்றிய இரகசியங்களைப் புட்டு வைத்திருக்கிறது, சர்வதேச

Read More