பணி முடக்கம்

HealthUS & Canada

டிசம்பர் 24 முதல் ஒன்ராறியோ மாகாணம் முழுவதும் முடக்கத்துக்குள்ளாகலாம்?

நத்தார் தினத்துக்கு முதல் நாளன்று (டிசம்ப்ர் 24) ஒன்ராறியோ மாகாணம் முழுவதையும் முடக்கத்துக்குள்ளாக்கும் (lockdown) மாகாண அரசு திட்டமிடுவதாக ரொறோண்டோவின் 24 மணிநேர வானொலியாகிய 680 NEWS

Read More