இந்தியாவும் ஈழத்தமிழரும்

Dr. பகீரதன் [இக் கட்டுரை மறைந்த தலைவர் அ.அமிர்தலிங்கம் அவர்களின் புதல்வர் டாக்டர் பகீரதனால், அவரது முகநூலில் எழுதப்பட்டது. வரலாற்றுத் தகவல்களை ஆவணப்படுத்தும் நோக்குடன் இங்கு சேர்க்கப்படுகிறது. -ஆசிரியர்] தலைவர் திரு சம்பந்தனை இந்திய

Read more