நோய் முகரும் நாய்கள்

HealthWorld

கோவிட்-19 நோயாளிகளைக் கண்டுபிடிக்க நாய்களின் உதவி – பிரித்தானிய தேசிய சுகாதார சேவைகள் முயற்சி

முகரும் நாய்களைப் பாவிப்பதன் மூலம் ஒருவருக்கு கோவிட்-19 நோய்த் தொற்று இருக்கிறதா என அறியமுடியுமா என்பது குறித்து பிரித்தானிய விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார்கள். ஏற்கெனவே போதை

Read More