நேத்ரா

India

இடம் பெயர் பணியாளர்களுக்குத் தன் சேமிப்பு முழுவதையும் தானம் செய்த மதுரைச் சிறுமி நேத்ரா!

இந்திய மத்திய அரசின் ஊரடங்குச் சட்டத்தினால் துன்புறும் உள்ளக இடம்பெயர் பணியாளர்களின் மோசமான நிலைமை உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. பல தினக் கூலி தரும் தொழில்கள்

Read More