நீராவியடி பிள்ளையார்

Sri Lanka

நீராவியடி பிள்ளையார் கோவில் விவகாரம் | இரா.சம்பந்தன் ஜனாதிபதிக்குக் கடிதம்

செப்டம்பர் 27, 2019 முல்லைத்தீவு செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் கோவில் வளாகத்தில் புத்த பிக்குகளின் அத்து மீறிய செயற்பாடுகள் தொடர்பாக தமிழர் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு.

Read More