நிஷ் திரையப்பா

NewsUS & Canada

கனடாவில் காவல் துறையில் பிராந்திய தலைவராகும் முதல் தமிழர்

கனடாவில்  காவல்துறை தலைவராகும் பெருமை நிஷ் துரையப்பா என்ற இலங்கை வம்சாவளித் தமிழர் ஒருவருக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. பீல் பிராந்தியத்தின் காவல்துறையின் தலைவராக இவர் நியமனம் பெற்றிருக்கிறார். இதற்கு

Read More