நா.க.த.அரசு

Sri Lanka

இலங்கையில் திலீபன் நினைவுநாளை அமைதியான முறையில் நடத்துவதற்கு உதவி செய்க! – ஐ.நா. விடம் நா.க.த.அரசு கோரிக்கை

திலீபன் நினைவுநாளை இலங்கையில் அமைதியான முறையில் நடத்துவதற்கு உதவியைக் கோரி, ஐ.நா.சபையின், அமைதியான கூடலுக்கான சுதந்திரத்திற்கும், கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் பொறுப்பான விசேட அறிக்கையாளருக்கு, நாடுகடந்த தமிழீழ

Read More