இதுவும் இந்தியாவில்தான் | மருத்துவமனையில் தன்னுடைய உயிர்வாயுவைத் தானம் செய்த முதியவர்!

இந்த மனதை உருக்கும் சம்பவம் இந்தியாவில் நாக்பூரில் நடந்திருக்கிறது. 85 வயது நாராயன் தபாத்கார் கோவிட்-19 தொற்றுக்குள்ளாகியிருந்தார். அவருடைய ஒக்சிசன் அளவு குறைந்துகொண்டே போனது. பகீரத முயற்சியின் பின் அவரது மகள், இந்திரா காந்தி

Read more