விண்பாறையத் திசை திருப்பிய நாசாவின் விண்கலம்

பூமியை நோக்கி வேகமாக வந்துகொண்டிருக்கும் விண் பாறைகளைத் திசை திருப்புமுகமாக அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் (நாசா) பரீட்சார்த்த முயற்சியாக அனுப்பப்பட்ட ‘டார்ட்’ (DART) என்னும் விண்கலம் அதன் இலக்குடன் வெற்றிகரமாக மோதியுள்ளது என

Read more

சூரியனைத் ‘தொட்ட’ நாசா விண்கலம் – விஞ்ஞானத்தின் வரலாற்றுப் பாய்ச்சல்

விஞ்ஞானம் / தொழில்நுட்பம் தீப்பிழம்பான சூரியனைத் ‘தொட்டதன்’ மூலம் நாசாவும், பொதுவாக தொழில்நுட்பமும் உலக சாதனை படைத்திருக்கின்றன. பிரபஞ்சம் பற்றிய புதிர்களை அவிழ்ப்பதற்கான பாதைகள் இனிமேல் திறக்கப்படுமென நம்புவதாக விஞ்ஞான சமூகம் பெருமிதம் கொள்கிறது.

Read more

செவ்வாய்க் கிரகத்தை அடைந்தது ‘பெசீவியரன்ஸ்’ – தரையிறக்கக் கட்டுப்பாட்டின் பின்னணியில் டாக்டர் சுவாதி மோகன்

அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பான நாசாவின் விண்கலமான ‘பெர்சீவியரன்ஸ்’ இன்று (வியாழன் 18) செவ்வாய்க் கிரகத்தைச் சென்றடைந்தது. ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னர் ஃபுளோறிடாவிலிருந்து ஏவப்பட்ட மனிதரில்லா விண்கலம் எந்தவித தடங்கலுமின்றி எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜெசேறோ பள்ளத்தாக்கில்

Read more