நாசா

Science & Technology

விண்பாறையத் திசை திருப்பிய நாசாவின் விண்கலம்

பூமியை நோக்கி வேகமாக வந்துகொண்டிருக்கும் விண் பாறைகளைத் திசை திருப்புமுகமாக அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் (நாசா) பரீட்சார்த்த முயற்சியாக அனுப்பப்பட்ட ‘டார்ட்’ (DART) என்னும் விண்கலம்

Read More
Technology & Science

சூரியனைத் ‘தொட்ட’ நாசா விண்கலம் – விஞ்ஞானத்தின் வரலாற்றுப் பாய்ச்சல்

விஞ்ஞானம் / தொழில்நுட்பம் தீப்பிழம்பான சூரியனைத் ‘தொட்டதன்’ மூலம் நாசாவும், பொதுவாக தொழில்நுட்பமும் உலக சாதனை படைத்திருக்கின்றன. பிரபஞ்சம் பற்றிய புதிர்களை அவிழ்ப்பதற்கான பாதைகள் இனிமேல் திறக்கப்படுமென

Read More
Science & TechnologyWorld

செவ்வாய்க் கிரகத்தை அடைந்தது ‘பெசீவியரன்ஸ்’ – தரையிறக்கக் கட்டுப்பாட்டின் பின்னணியில் டாக்டர் சுவாதி மோகன்

அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பான நாசாவின் விண்கலமான ‘பெர்சீவியரன்ஸ்’ இன்று (வியாழன் 18) செவ்வாய்க் கிரகத்தைச் சென்றடைந்தது. ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னர் ஃபுளோறிடாவிலிருந்து ஏவப்பட்ட மனிதரில்லா விண்கலம்

Read More