மஹிந்த குடும்பம் மாலைதீவுக்குத் தப்பியோடத் திட்டம்?

$12 மில்லியன் செலவில் 24,000 சதுர அடி வீடு வாங்கப்பட்டுள்ளது. உதவியாளருக்காகத் தனியாக $3 மில்லியன் வீடு! மஹிந்த ராஜபக்சவையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் இலங்கையிலிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றி மாலைதீவில் குடியேற்றுவதற்கு அந் நாட்டின் பாராளுமன்ற

Read more