நவ்றூ

NewsWorld

நவ்று தீவில் அகதி தீக்குளிப்பு

36 வயதுடைய அகதி ஒருவர் இன்று (வெள்ளி) தீக்குளித்துள்ளார். உயிருக்கு ஆபத்து எதுவுமில்லையாயினும் உரிய சிகிச்சை வசதிகள் அத் தீவில் இல்லையாதலாலும் அவரைச் சிகிச்சைக்காகக் கொண்டுவருவதற்கு அவுஸ்திரேலிய

Read More