நல்லிணக்கம்

Sri Lanka

இலங்கை: உண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்துக்கான ஆணையம் – வர்த்தமான அறிவிப்பு!

இலங்கை அரசினால் இன்று (ஜனவரி 02) வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பு ஒன்று உண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்துக்கான ஆணையம் (Commission for Truth, Unity, and Reconciliation

Read More