நடராஜா ரவிராஜ்

News & AnalysisSri Lanka

கொலைகாரர்களையும் குற்றவாளிகளையும் தப்ப வைக்கவே ஆளும் கட்சி பிரேரணையைக் கொண்டுவருகிறது – விக்கிரமரத்ன

லசந்த விக்கிரமதுங்க, வாசிம் தாஜுடீன், நடராஜா ரவிராஜ், ஜோசப் பரராஜசிங்கம் மற்றும் வெலிக்கட கொலைகளோடு தொடர்புடையோரைச் சட்டத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே ஆளும் கட்சி பாராளுமன்றத்தில் இப் பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

Read More