நக்கீரன் தங்கவேலு

Sri Lanka

தண்ணீரூற்று, புதுக்குடியிருப்பு பகுதிகளில் நீர் வழங்கல் வசதி: வடக்கு-கிழக்கு மறுவாழ்வு அமைப்பு

கனடா நக்கீரன் தங்கவேலு ஐயாவின் நிதியம் ஏற்பாடு கனடா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் நக்கீரன் தங்கவேலு ஜயாவின் எழுபது ஆண்டு அரசியல் இலக்கிய சமூக தொண்டினைப்

Read More