தொ.மு.பரமசிவன்

Arts & Entertainment

பேராசிரியர் தொ.மு.பரமசிவன் மறைவு!

இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த தமிழறிஞர்களில் ஒருவரும் திராவிடப் பண்பாடு, மானுடவியல் ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் தலைசிறந்த ஆய்வாளருமாகிய பேராசிரியர் முனைவர் தொ.மு.பரமசிவன் அவர்கள் இன்று (டிசம்பர் 24, 2020)

Read More